2016

Duurzaamheidsjaarverslag

Visie & beleid

Passie voor kringloop: het is onze missie. Een missie die ook vorig jaar weer meer gestalte kreeg. We hebben nieuwe duurzame stappen gezet in het inzamelen, terugwinnen en verwerken van grondstoffen.

 

Met een afvalscheidingspercentage van 70% benaderen en nog 150 kilo restafval naderen we de landelijke doelstellingen. En we mogen ons inmiddels de grootste producent van duurzame energie van Friesland noemen.

 

Dienstverlening

Omrin zet alles op alles om grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. We ontwikkelden daarom een unieke methode om zoveel mogelijk uit afval te halen.

Het Omrin concept

Afval voorkomen
door educatie en voorlichting
Producthergebruik
kringloopwinkels
Bronscheiding
gft-afval, papier, glas, textiel, kca, grof huishoudelijk afval op milieustraten
Nascheiding restafval
ferro en non-ferro metalen, kunststoffen, drankenkartons, biogas, mineralen (zand, steentjes en dergelijke)
Residuen
verbranden met een hoog energierendement (stoom en stroom) van niet-recyclebaar afval

“Afval bestaat niet meer”

Ferd Crone, burgemeester gemeente Leeuwarden

◼︎

Personeel

Onze medewerkers maken Omrin. Zij zijn de drijvende kracht achter onze missie. Daarom wil Omrin een aantrekkelijk werkgever zijn. Een organisatie die mensen weet te boeien, te binden en te betrekken bij haar missie, strategie en cultuur.