Sortibak

Sortibak

Friesland staat voor een grote uitdaging

In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden. Het zijn ambitieuze doelen, maar ze zijn haalbaar. Alle inwoners van Friesland kunnen hierbij helpen door grondstoffen goed te scheiden van het afval en alles in de juiste bak te gooien.

U sorteert voor, wij doen de rest

De restafvalcontainer en de gft-container krijgen nieuwe scheidingsregels en een nieuwe naam: de Sortibak en de Biobak. In de Sortibak hoort het waardevolle PMD-afval (plastics, metalen en drankenkartons) en het afval dat u niet apart kunt inleveren, zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken etc. De inhoud van de Sortibak wordt door Omrin nagescheiden zodat het PMD-afval kan worden gerecycled.
Voor glas, papier, gft-afval, textiel, apparaten, chemisch afval, grof huisvuil en bouw- en sloopafval is een aparte container of speciale inleverpunt. Deze materialen mogen niet in de Sortibak.

Samen halen we alles eruit

In afval zitten vele grondstoffen. Plastics, drankenkartons en blik kunnen prima gerecycled worden, ondanks dat het met ander afval in contact is geweest. Dit geldt niet voor ‘schone’ soorten zoals papier, gft-afval, textiel, organisch afval, glas, etc. Als deze niet in de juiste bak worden aangeboden, verlaten ze de kringloop en worden ze verbrand. Daarom is het belangrijk dat men zich goed aan de scheidingsregels houdt. Ieders inzet is nodig om zoveel mogelijk grondstoffen terug te brengen in de kringloop.

Sortibak (grijze container):

Kunststof verpakkingen,  blik, drankenkartons (melk- en sappakken en –pakjes), niet apart in te leveren afval zoals luiers, stofzuigerzakken, chipszakken, etc.

De verpakkingsmaterialen van kunststof en blik en de drankenkartons worden uit de Sortibak teruggewonnen en gerecycled. De rest wordt verbrand.

Biobak (groene container):

Etensresten, organisch keukenafval, groente-, fruit- en tuinafval, klein snoeiafval, snijbloemen, kattengrit met milieukeur (overige kattengrit moet in de grijze container) etc.

In de Biobak mogen ook composteerbare plastic zakjes.

De inhoud van de Biobak wordt gecomposteerd.